Category Archives: CITT

InCIT2021 & NCIT2021

Phudit Kruawan/ CITT, Meeting, News

การประชุมวิชาการ InCIT2021 & NCIT2021 วันที่ 28-29 ตุลาคม 2564 ณ กรุงเทพมหานคร

CITT Meeting’ InCIT2020 & NCIT2020

Phudit Kruawan/ CITT, Meeting, News

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2563 และการประชุมวิชาการ InCIT2020 & NCIT2020 ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี วันที่ 21 – 22 ตุลาคม 2563

CITT Meeting BUU Video Summary

Webmaster/ CITT, Meeting, News

บรรยากาศการประชุมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

ธรรมนูญสภาคณบดี

Annop Monsakul/ CITT

ธรรมนูญสภาคณบดี เพื่อให้การดำเนินงานและการประสานงานของสมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์จึงกำหนดธรรมนูญของสมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศไว้ ดังต่อไปนี้

แนะนำนักศึกษา IT ดีเด่น 2560

Webmaster/ Activity, CITT, News

แนะนำนักศึกษา IT ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 พิจารณาโดยสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ขอเชิญชมผลงานนักศึกษา IT ดีเด่น ดังต่อไปนี้ Click Here –> IT Student Awards 2560