การประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2564 (ออนไลน์ผ่าน Webex)

Phudit Kruawan/ CITT, Meeting, News

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2564 (ออนไลน์ผ่าน Webex)

ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันเพื่อจัดตั้งสมาพันธ์ปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

Phudit Kruawan/ CITT, Meeting, News

ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันเพื่อจัดตั้งสมาพันธ์ปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AI Thailand Consortium) เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 พ.ศ. 2564 ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า (ถนนโยธี) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

NCIT2021

Phudit Kruawan/ CITT, Meeting, News

การประชุมวิชาการ NCIT2021 วันที่ 28-29 ตุลาคม 2564 ณ กรุงเทพมหานคร

CITT Meeting 3

Phudit Kruawan/ CITT, Meeting, News

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2564 (ออนไลน์ผ่าน Webex)