การลงทะเบียน

ประเภทลงทะเบียน
บทความภาษาไทย5,500 บาท

การโอนเงินค่าลงทะเบียน จะต้องโอนให้เป็นสกุลเงินบาท เต็มจำนวน เข้าบัญชีตามที่ปรากฏด้านล่าง พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงินไปที่
คุณเบญจมาศ  แม้นสมุทร email: benjamas.yayee@gmail.com

การชำระเงิน

ชื่อธนาคาร: ธนาคารกรุงเทพ จำกัด
ชื่อบัญชี: สมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัญชีธนาคาร: 217-4-27618-4
สาขา: หนองจอก
ที่อยู่ธนาคาร: 59/9 หมู่ 2 ถนนบุรีภิรมย์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
เบอร์โทรศัพท์: 02-543-1187
เบอร์โทรสาร: 02-543-1188
SWIFT CODE: BKKBTHBK