สนับสนุนโดย :

จัดการประชุมโดย :

การประชุม National Conference on Information Technology (NCIT2020) มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแบ่งปันงานวิจัยในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงสาขาที่เกี่ยวข้อง เราเชื่อว่าการวิจัยที่ครอบคลุมเทคโนโลยีอัจฉริยะและนวัตกรรมสำหรับสังคมจะมีความสำคัญมาก จึงขอเชิญชวนนักวิจัยได้ส่งผลงานและเข้าร่วมประชุม NCIT2020 การประชุมนี้จะเสริมสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิดและผลการวิจัยใหม่ๆ รวมถึงแนวทางในอนาคตสำหรับการวิจัยแบบมีส่วนร่วม NCIT2020 เป็นการประชุมวิชาการระดับชาติ จัดโดยสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย (https://www.citt.or.th/main/) ต่อเนื่องทุกปีเป็นครั้งที่ 12 ทั้งนี้เพื่อให้เป็นการประชุมที่ นักศึกษา นักวิจัย คณาจารย์ และบุคคลทั่วไปได้ส่งผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาที่เกี่ยวข้องมานำเสนอแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยได้อย่างบูรณาการ บทความและผลงานที่นำเสนอใน NCIT2020 จะเป็นภาษาไทย

โปรดทราบ : เนื่องจากสถานการณ์ Coronavirus (COVID19) ในประเทศไทยและทั่วโลก ผู้จัดงานประชุมเข้าใจว่ามีข้อกังวลด้านความปลอดภัยสำหรับทั้งเจ้าของบทความและผู้เข้าร่วม เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วม ดังนั้นผู้จัดงานจึงเสนอสองช่องทางในการนำเสนอ คือ การนำเสนอออนไลน์ และการนำเสนอนอกสถานที่ ถึงแม้ว่า Coronavirus (COVID19) จะทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมงานได้ แต่เจ้าของบทความสามารถแสดงผลงานในช่องทางออนไลน์ได้ โดยช่องทางการนำเสนอ เจ้าของบทความจะได้รับแจ้งหลังจากผลการตัดสินขั้นสุดท้ายของการส่งบทความ

Featured Keynote Speakers

Prof. Dr. El-ghazali TalbiPolytech’Lille, University of Lille, France
Prof. Dr. El-ghazali TalbiPolytech’Lille, University of Lille, France
closepopup
Assoc.Prof.Dr.Werasak KurutachMahanakorn University of Technology, Thailand
Assoc.Prof.Dr.Werasak KurutachMahanakorn University of Technology, Thailand
closepopup
Jarut NakaramaleeratCISCO, Thailand
Jarut NakaramaleeratCISCO, Thailand
closepopup
Narongsak DittasagulSenior Customer Training Advisor, SAS Thailand
Narongsak DittasagulSenior Customer Training Advisor, SAS Thailand
closepopup

ช่องทางการติดต่อ

จัดการประชุมโดย สมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะวิทยาการสารสนเทศ ม.บูรพา

[email protected]

 

สถานที่จัดงาน : โรงแรม เดอะ ไทด์ รีสอร์ท