การรับรางวัลนักศึกษา IT ดีเด่น

Webmaster/ Activity, News, Student

การรับรางวัลนักศึกษา IT ดีเด่น ในช่วงเย็นของวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา IT ที่ได้รับรางวัลคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ประจำปี 2561 การรับรางวัลรูปแบบใหม่ในชุด Yukata ในแบบฉบับของไทย-ญี่ปุ่น