การประชุมสภาคณบดีสัญจร 1/2560

Kritsana/ Meeting, News

การประชุมสภาคณบดี IT สัญจร ครั้งที่ 1 ณ เชียงคาน  
IT Powerful Community with the Friendship Unity

การประชุมสภาคณบดีสัญจร วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2560 ณ เชียงคาน

Share this Post