IT Talents Meeting

Webmaster/ News, Student

การประชุม STARTUP MEETING ผู้นำนักศึกษา IT และทีมอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อระดมความคิดโครงการดีๆ ร่วมกัน ครั้งนี้มีอาจารย์และนักศึกษาทั้งสถาบันในกรุงเทพและต่างจังหวัดมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างอบอุ่น ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

Share this Post