แนะนำนักศึกษา IT ดีเด่น 2560

Webmaster/ Activity, CITT, News

แนะนำนักศึกษา IT ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560

พิจารณาโดยสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย

ขอเชิญชมผลงานนักศึกษา IT ดีเด่น ดังต่อไปนี้

Click Here –> IT Student Awards 2560

Share this Post